Parallax top
     

Society Resilience Project

En ny dagsorden for styring af risikosamfundet

Med virusudbruddet fra covid-19 bliver det med ét åbenlyst, at vi befinder os i risikosamfundet 2.0 med behov for at gennemføre en ny strategisk udviklingsramme for samfundets institutioner og virksomheder.

Ud over en ny dagsorden for virusudbrud er der bestående dagsordener for miljøtiltag, terrorsikring, permanente vandstandsstigninger, global migration, harmonisk og bæredygtig byudvikling uden ghettodannelser. Disse er blot nogle få af den nære fremtids både konkrete og omfattende udfordringer.

Samfundet står over for store investeringer i omstillingskapacitet, der skal klare et væsentligt øget trusselsniveau. Det skal naturligvis ske inden for den eksisterende demokratiforståelse men også inden for den økonomiramme, der i forvejen er presset af krav til velfærdsydelser. Vi er derfor nødt til at gentænke måden samfund, institutioner og virksomheder indrettes på i både deres struktur, funktion og kultur.

Society Recilience Project – vores aktiviteter

Society Resilience Project tilbyder nye perspektiver på udvikling af organisationer under hensyn til den strategiske risikoramme, de befinder sig i. Vi afsøger og udvikler metoder for unikke indretninger af fremtidens byer, institutioner og infrastrukturer.

Formålet er at skabe bevågenhed om forebyggende kapacitet og ressourcer for forretningens “going concern”. Det vil sige at gøre fysiske strukturer og sociale funktioner i stand til at genoprette deres virke så hurtigt som muligt, når en kritisk utilsigtet hændelse rammer.

NySyntese tilbyder foredrag og konsulentydelser i nye perspektiver på risikohåndtering og resiliensstyring af organisationer og lokalsamfund. Vores aktiviteter fungerer som inspiration til det videre arbejde med at stille sin organisation langt stærkere i de kommende årtiers store omstillinger i risikosamfundet 2.0.

Se venligst et eksempel på dette på www.fritidsbyen.dk

Bogserie

Som en del af Society Resilience Project er vi sideløbende i gang med en bogserie. Vi har valgt at gøre dette på eget forlag for selv at kunne styre den omfattende proces og det faglige indhold. Andre er velkomne til at bidrage.

Organisatorisk resiliens er et begreb i udvikling, og i litteraturen er man inden for de seneste årtier begyndt at se omridset til en mere samlet metodisk tilgang. Vores hensigt er at bidrage til konkretisering af resiliensmetoder i forskellige samfundsområder – at omsætte principper til praksis.

Et koncept for et nyt metodisk grundlag for resiliensstyring snarere end risikostyring er nødvendigt. Dette koncept skal anvise nye tilgange og praksisser for re-dimensionering af samfund og organisationer. Men det skal ikke indsnævre området til en fast formel, der kan anvendes alle steder.

Partnere

Jens Overgaard Nielsen, cand.scient.pol og mag. HD (Tel. 26 16 86 80) og Preben Moeslund, cand.scient.pol og exam.oecon (Tel. 20 46 62 74).

Vi har begge haft ledende stillinger, konsulenter gennem flere årtier, lektorer og fagbogsforfattere i organisation og ledelse.

Vi kan kontaktes på mail: info@epoke5.dk

Partnere